fbpx

Privacy Policy & Cookies

Политика по защита на личните данни (Privacy Policy)

Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД, в качеството му на собственик на сайта www.studiokarakashyan.com,  отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR), приет от Европейския съюз, на Закона за защита на личните данни и другото приложимо законодателство, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование СТУДИО КАРАКАШЯН ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 205294910
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Васил Левски – Г”, бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 26
 4. Адрес за упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. София, гр. София, ж.к. “Васил Левски – Г”, бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 26
 5. E-mail: kosta@studiokarakashyan.com
 6. Телефон: 0887950177

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, за покупка на билети, регистрация за събития, организирани както от дружеството, така и от трети лица, наричани „организатори“, на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо СТУДИО КАРАКАШЯН ООД;
 • За целите на легитимния интерес на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие и организаторите на събития предоставяте, използвайки нашите услуги, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за сключване на договор с дружеството и с трети лица – организатори на събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД или от друг организатор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови планове, ценови условия и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка в писмен вид по имейл или чрез телефонен разговор.


 (2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи и институции.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СТУДИО КАРАКАШЯН ООД?

Чл. 3. (1) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне въведена от Вас в акаунта Ви информация във връзка с покупка на билети, тъй като считаме, че това е Ваш и наш легитимен интерес. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании от наше име или от името на организатор на събития, който използва платформата, за да Ви информираме за промени в отношение на събитията или бъдещи проекти. Това предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес, телефон, линкове към социални мрежи, дата и година на раждане, специфични интереси и/или други данни, които биха били нужни на организатора на събитие, за да Ви идентифицира, както и за целите на специален пропускателен режим на самото събитие).
 • Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител, осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта ни и/или закупуване на услуга, между СТУДИО КАРАКАШЯН ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ GDPR.
 • Други данни, които СТУДИО КАРАКАШЯН ООД обработва – при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. „б“ на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от GDPR.
 • Лични данни при издаване на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, Вие следва да предоставите своя единен граждански номер/личен номер на чужденец.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СТУДИО КАРАКАШЯН ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. „б“ GDPR.
 • Обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане, което ви позволява да получите билета си.
 • За целите на изпълнението на задълженията ни към Вас, ние може да прехвърлим Вашите лични данни към организатори на събития, използващи сайта ни, маркетингови или статистически организации, куриерски фирми, хостинг компании, адвокатски дружества, финансови институции/институции за обработка на плащания (като банки, доставчици на платежни услуги и др.).
 • Съхраняваме данните, свързани с Вашите плащания и покупки, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела (например, ако сме съдени за вреди), административни или наказателни производства (напр. проверка или ревизия от Националната агенцията за приходите), потребителски искове и спорове, измами с билети и др.
 • При въвеждане на данните за Вашата платежна карта, за да завършите поръчката си в сайта, тези данни се получават директно от доставчиците на платежни услуги. СТУДИО КАРАКАШЯН ООД няма достъп до пълната информация за плащанията, използвана при тези платежни операции – за Ваша защита за тях е видима само частична и ограничена информация.

(3) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събирани от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД или друго.

(3) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване,  при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД предварително Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на писмено искане на имейл team@studiokarakashyan.com

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СТУДИО КАРАКАШЯН ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СТУДИО КАРАКАШЯН ООД на имейл team@studiokarakashyan.com


Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СТУДИО КАРАКАШЯН ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо СТУДИО КАРАКАШЯН ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до СТУДИО КАРАКАШЯН ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред СТУДИО КАРАКАШЯН ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД.

(4) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СТУДИО КАРАКАШЯН ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СТУДИО КАРАКАШЯН ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СТУДИО КАРАКАШЯН ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 14. (1) Ако СТУДИО КАРАКАШЯН ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) СТУДИО КАРАКАШЯН ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За организатор чието събитие се регистрирате, хостинг компания.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg.

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. (1). Когато организатор на събитие възлага на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, СТУДИО КАРАКАШЯН ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни.  СТУДИО КАРАКАШЯН ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие, като ползвател на услугата, избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай СТУДИО КАРАКАШЯН ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД в този случай се ограничава до: 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на СТУДИО КАРАКАШЯН ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да се свързвате с нас, да запеметяваме информация която е важа за вас.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Privacy Policy

General Information

As a personal data controller for the provision of services, STUDIO KARAKASHYAN Ltd., as the owner of the website www.studiokarakashyan.com, complies with all the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) adopted by the European Union, the Personal Data Protection Act and other applicable legislation, collecting only data of individuals to the extent necessary for the provision of the service, and protecting them responsibly and lawfully.

Information about the Data Controller

1. Name STUDIO KARAKASHYAN Ltd.
2. UIC: 205294910
3. Registered office and management address: “Vasil Levski – G”, flat 40, entrance B, floor 5, apartment 26 
4. Address for the exercise of the activity and data for correspondence: “Vasil Levski – G”, flat 40, entrance B, floor 5, apartment 26 
5. E-mail: kosta@studiokarakashyan.com
6. Phone: 0887950177

Reason for collecting, processing, and storing your personal data

Art. 1. (1) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. collects and processes your personal data in connection with the provision of services, for the purchase of tickets, registration for events organized both by the company and by third parties, referred to as “organizers”, on the basis of Art. 1 of Regulation (EU) 2016/679, in particular on the basis of the following:

 • Your explicit consent as a customer;
 • Performance of the obligations of STUDIO KARAKASHYAN Ltd. under a contract with you;
 • Compliance with a legal obligation that applies to STUDIO KARAKASHYAN Ltd;
 • For the purposes of the legitimate interest of STUDIO KARAKASHYAN Ltd.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. is the data controller in respect of your data as a user of our services. STUDIO KARAKASHYAN Ltd. acts as a data processor in relation to the personal data that you and event organisers provide using our services.

Purposes and principles of collecting, processing, and storing your personal data

Art. 2. (1) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. collects and processes the personal data you provide in connection with the use of our services to enter into a contract with the company and with third-party event organisers, including for the following purposes:

 • creating a profile and providing full functionality in the provision of our services;
 • individualisation of the contracts;
 • registration of a participant in an event organized by STUDIO KARAKASHYAN Ltd. or another organizer;
 • accounting purposes;
 • statistical purposes;
 • information security protection;
 • securing the performance of the contract for the provision of the relevant service;
 • sending information messages, service change announcements, recommendations to improve the use of the platform, new plans, pricing terms, etc.
 • improving and personalising the service by offering renewal offers, events, and other products and services that may be of interest to you;
 • providing technical support in writing by email or telephone call.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. complies with the following principles in processing your personal data:

 • lawfulness, fairness, and transparency;
 • limitation of the purposes of the processing;
 • relevance to the purposes of the processing and minimisation of the data collected;
 • accuracy and timeliness of data;
 • limitation of storage to achieve the purposes;
 • integrity and confidentiality of processing and ensuring an appropriate level of security of personal data.

(3) In processing and storing personal data, STUDIO KARAKASHYAN Ltd. may process and store personal data in order to protect its following legitimate interests:

 • Performance of its obligations to the National Revenue Agency, the Ministry of Interior, and other state and municipal authorities and institutions.

What types of personal data does STUDIO KARAKASHYAN Ltd. collect, process and store?

Art. 3. (1) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall carry out the following operations with personal data for the following purposes:

 • Registration of a user on the website and performance of a contract to provide the information entered by you in your account in connection with the purchase of tickets, as we consider this to be in your and our legitimate interest. We have a legitimate interest in using this information for future marketing campaigns on our behalf or on behalf of an event organiser using the platform to inform you of changes to events or future projects. This provides sufficient safeguards to protect the rights and legitimate interests of data subjects in accordance with the requirements of the GDPR;
 • Enter into and execute a commercial transaction with a client or partner – the purpose of this operation is to enter into and execute a contract with a commercial partner or client and administer it;
 • Sending information messages – the purpose of this activity is to administer the process of sending messages to customers that relate to service enhancements or changes, and expiring services, in accordance with the service contract;
 • Newsletter Sending – the purpose of this operation is to administer the process of sending newsletters to customers who have indicated that they wish to receive them.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. processes the following categories of personal data and information for the following purposes and on the following grounds:

 • Data: your individual data (first and last name, e-mail, country, address, telephone, links to social networks, date and year of birth, specific interests and/or other data that would be necessary for the event organizer to identify you, as well as for the purposes of special passes at the event itself).
 • Purpose for which the data is collected: Basis for processing your personal data – By accepting the terms and conditions and registering on our website and/or purchasing a service, a contractual relationship is established between STUDIO KARAKASHYAN Ltd. and you, on the basis of which we process your personal data – Art. 6, para. 1, б. “b” GDPR.
 • Other data processed by STUDIO KARAKASHYAN Ltd. – when you log in to our website or your profile, STUDIO KARAKASHYAN Ltd. collects data about the IP address used.
 • Purpose for which the data is collected: Grounds for data processing. 1, б. “GDPR. Until the creation of a user profile, the IP address is collected on the basis of the pursuit of the legitimate interests of the controller – Art. 6 para. 1, б. “f” of the GDPR.
 • Personal data when issuing an invoice to a natural person – If you wish to be issued with an invoice as a natural person, you should provide your Unique Nationality Number / Alien Identity Number
 • Purpose for which the data is collected: Basis for processing your personal data – By accepting the general terms and conditions and registering on the website, or by concluding a written contract, a contractual relationship is established between STUDIO KARAKASHYAN Ltd. and you, on the basis of which we process your personal data – Art. 6, para. 1, б. “b” GDPR.
 • We process your payment information so that we can confirm that you have made a payment that allows you to receive your ticket.
 • For the purposes of fulfilling our obligations to you, we may transfer your personal data to event organisers using our website, marketing or statistical organisations, courier companies, hosting companies, law firms, financial institutions/institutions for payment processing (such as banks, payment service providers, etc.).
 • We store data related to your payments and purchases to make sure that this information is available in the event of official proceedings such as civil lawsuits (e.g. if we are sued for damages), administrative or criminal proceedings (e.g. an inspection or audit by the National Revenue Agency), consumer claims and disputes, ticket fraud, etc.
 • When you enter your payment card details to complete your order on the site, these details are obtained directly from the payment service providers. STUDIO KARAKASHYAN Ltd. does not have access to the full payment information used in these payment transactions – for your protection, only partial and limited information is visible about them.

(3) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. does not collect or process personal data relating to the following:

 • reveal racial or ethnic origin;
 • reveal political, religious, or philosophical beliefs;
 • genetic and biometric data, health data, or data about sex life or sexual orientation.

(4) Personal data is collected by STUDIO KARAKASHYAN Ltd. from the persons to whom it relates.

(5) The company does not carry out automated decision-making, including profiling.

Storage period of your personal data

Art. 4. (1) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. stores your personal data for a period no longer than the existence of your profile on the website. After the expiry of this period, STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall take the necessary care to delete and destroy all your data without undue delay.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall notify you in the event that the data retention period needs to be extended in order to fulfill the purposes, fulfill the contract, for the legitimate interests of STUDIO KARAKASHYAN Ltd. or otherwise.

(3) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. stores the personal data that it is required to keep under applicable law for the relevant period provided, which may exceed the duration of your registration.

Transfer of your personal data for processing

Art. 5. (1) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. may, at its own discretion, transfer some or all of your personal data to processors for the purposes of the processing, subject to the requirements of Regulation (EU) 2016/679.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall notify you in advance in the event that it intends to transfer some or all of your personal data to third countries or international organizations.

Your rights in the collection, processing, and storage of your personal data

Withdrawal of consent to the processing of your personal data

Art. 6. (1) If you do not wish all or part of your personal data to continue to be processed by STUDIO KARAKASHYAN Ltd. for any or all of the processing purposes, you may withdraw your consent to processing at any time by sending a written request to team@studiokarakashyan.com.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. may ask you to verify your identity and identity with the data subject.

(3) By withdrawing your consent to the processing of personal data that is required to create and maintain your registration to use the Services, your account will become inactive

Right of access

Art. 7. (1) You have the right to request and obtain from STUDIO KARAKASHYAN Ltd. confirmation of whether personal data relating to you is being processed.

(2) You have the right to obtain access to the data relating to you as well as to the information concerning the collection, processing, and storage of your personal data.

(3) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall provide you, upon request, with a copy of the personal data processed relating to you in electronic or another appropriate form.

(4) The provision of access to the data is free of charge, but STUDIO KARAKASHYAN Ltd. reserves the right to charge an administrative fee in the event of repetitive or excessive requests.

Right to rectification or completion

Art. 8. You may rectify or complete inaccurate or incomplete personal data relating to you directly through your website profile or by sending a request to STUDIO KARAKASHYAN Ltd. at team@studiokarakashyan.com.

Right to erasure (“right to be forgotten”)

Art. 9. (1) You have the right to ask STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to delete the personal data relating to you, and STUDIO KARAKASHYAN Ltd. has the obligation to delete them without undue delay where any of the following grounds apply:

 • the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed;
 • you withdraw your consent on which the processing is based and there is no other legal basis for the processing;
 • you object to the processing of the personal data relating to you, including for direct marketing purposes, and there are no lawful grounds for the processing which override;
 • the personal data have been unlawfully processed;
 • the personal data needs to be erased in order to comply with a legal obligation under EU or Member State law that applies to STUDIO KARAKASHYAN Ltd.;
 • personal data has been collected in connection with the provision of information society services.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. is not obliged to delete personal data if it stores and processes them:

 • to exercise the right to freedom of expression and the right to information;
 • to comply with a legal obligation requiring processing provided for in EU or Member State law applicable to the Controller or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller;
 • for reasons of public interest in the field of public health;
 • for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research, or statistical purposes;
 • for the establishment, exercise, or defense of legal claims.

(3) In order to exercise your right to be “forgotten”, you must submit a written request sent to STUDIO KARAKASHYAN Ltd. and verify your identity and identity with the data subject to STUDIO KARAKASHYAN Ltd. by presenting your identification card on the spot for identification purposes and, if necessary, entering your login data in the data subject’s account to an employee of STUDIO KARAKASHYAN Ltd.

(4) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall not delete data that it has a legal obligation to retain, including for the purpose of defending legal claims made against it or proving its rights.

Right to restriction

Art. 10. You have the right to require STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to restrict the processing of data relating to you where:

 • you contest the accuracy of the personal data, for a period that allows STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to verify the accuracy of the personal data;
 • the processing is unlawful, but you do not wish your personal data to be erased, but only for its use to be restricted;
 • STUDIO KARAKASHYAN Ltd. no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but you require them for the establishment, exercise, or defense of legal claims;
 • you have objected to the processing pending the verification of whether the legitimate grounds of STUDIO KARAKASHYAN Ltd. override your interests.

Right to portability

Art. 11. (1) You may, at any time, retrieve the data stored and processed about you in connection with the use of the services of STUDIO KARAKASHYAN Ltd., by email request.

(2) You may request STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to transfer your personal data directly to a controller designated by you, where this is technically feasible.

Right to receive information

Art. 12. You may request STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to inform you of all recipients to whom the personal data for which rectification, erasure or restriction of processing has been requested have been disclosed. STUDIO KARAKASHYAN Ltd. may refuse to provide this information if it would be impossible or would require a disproportionate effort.

Right to object

Art. 13. You may object at any time to the processing of personal data concerning you by STUDIO KARAKASHYAN Ltd., including if it is processed for profiling or direct marketing purposes.

Your rights in the event of a personal data breach

Art. 14. (1) If STUDIO KARAKASHYAN Ltd. detects a breach of security of your personal data that may pose a high risk to your rights and freedoms, we shall notify you without undue delay of the breach, as well as of the measures that have been taken or are to be taken.

(2) STUDIO KARAKASHYAN Ltd. is not obliged to notify you if:

 • has taken appropriate technical and organisational protection measures in respect of the data affected by the security breach;
 • has subsequently taken measures to ensure that the breach will not result in a high risk to your rights;
 • notification would require a disproportionate effort.

Persons to whom your personal data are disclosed

Art. 15. For the organizer whose event you are registering, the hosting company.

Art. 16. The controller does not transfer your data to third countries.

Other provisions

Art. 17. In the event of a violation of your rights under the above or applicable data protection legislation, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Commission as follows:
1. Name: Data Protection Comission
2. Headquarters and registered office: Sofia 1592, “Professor Tsvetan Lazarov” 2
3. Correspondence address: Sofia 1592, “Professor Tsvetan Lazarov” 2
4. Phone: 02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Website: www.cpdp.bg.

Art. 18. You may exercise all your rights concerning the protection of your personal data in any form that contains a statement to that effect and identifies you as the data holder.

Art. 19. (1). Where an event organizer entrusts STUDIO KARAKASHYAN Ltd. to process personal data of a third party for the purpose of using the service, STUDIO KARAKASHYAN Ltd. shall act as a processor of the personal data.

(2). In the cases referred to in par. (1), STUDIO KARAKASHYAN Ltd. acts solely on your instruction as a user of the service and only insofar as it can have control over the personal data. STUDIO KARAKASHYAN Ltd. has no control over the content and data that you, as a user of the service, choose to load into the service (including whether or not such data includes personal data). In this case, STUDIO KARAKASHYAN Ltd. has no role in deciding whether the user uses the service to process personal data, for what purposes and whether the data is protected. Accordingly, the responsibility of STUDIO KARAKASHYAN Ltd., in this case, is limited to: 1) complying with the instructions of the service user according to the contract and the general terms and 2) providing information about the service and the functionalities through its interface.

Cookie Policy

The website of STUDIO KARAKASHYAN Ltd. uses cookies, which are important for its correct operation. By visiting our site, you accept the use of cookies.

Reason for collecting, processing, and storing your personal data

Types of cookies we use:

 • Mandatory cookies

  These cookies are necessary for the correct operation of the website. For example, with these cookies, we show you the information on our website in the correct language and the prices according to the currency and VAT for the respective country. Such cookies are also the ones to enable caching.
 • Analytical cookies

  Thanks to these cookies, we monitor the traffic on our website and can analyze how easy our users find it to work with it (Google Analytics cookies). These cookies do not give us any information about your personal data. They show us which pages of our site you have viewed, whether you have visited our site via a mobile or desktop device, and other anonymous data. For Google Analytics, we also use IP anonymization using _anonymizelp. The maximum period for which we keep analytics data in Google Analytics is 50 months.
 • Functional cookies

  These cookies allow you to use the full functionality of our site, watch the videos on it, contact us, and we can store information that is relevant to you.
 • Precision targeting cookies

  These cookies contain information about how you have used our site and may be triggered by our advertising partners. They do not store any personal information. Thanks to them, you will not be shown information that is irrelevant to you. These are dynamic cookies from Facebook, Google, Adform, Adwise, etc. In addition, most advertising networks offer the possibility to unsubscribe from profiled advertising.

  The cookie settings you receive from our site can be made in the browser you are using. Please note that if you restrict certain types of cookies, our site may not work properly and you may not be able to use its full functionality.